dotacje dla mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie UE PROW 2007-2013
Elektrownia Fotowoltaiczna

dotacje na mikroprzedsiębiorstwa 2013

 
Dotacje UE
Jesteśmy prywatną firmą zajmującą się profesjonalnym wsparciem doradczym rolników, oraz przedsiębiorców pragnących pozyskiwać fundusze UE w ramach PROW 2007-2013.


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie sporządzenia kompletnej dokumentacji wymaganej do otrzymania dofinansowania na:

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

- Modernizacje gospodarstw rolnych

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

- Ułatwianie startu młodym rolnikom

- Ocena gospodarstw rolnych zgodnie z zasadmi wzajemnej zgodności (cross-compliance)


Współpraca może odbywać się w formie elektronicznej e-mailem, telefonicznie, oraz przy wykorzystaniu usług kurierskich dlatego obsługujemy podmioty z całej Polski.

Po podpisaniu umowy i uzgodnieniu szczegółów istnieje możliwość dojazdu konsultanta do Państwa siedziby, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja.

Uwaga: Za przygotowanie wniosku pobieramy niewielkie opłaty, nasze główne wynagrodzenie uzależnione jest od wyników naszej pracy- podpisania przez Beneficjenta umowy z ARiMR!!! Dzięki temu ograniczają Państwo ryzyko do minimum.

licznik odwiedzin - 30476867        Agro Trade Service Damian Andrzejczak | mapa strony | © AGRO TRADE Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013