dotacje dla mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie UE PROW 2007-2013
Elektrownia Fotowoltaiczna

dotacje na mikroprzedsiębiorstwa 2013

 
Doradztwo Fotowoltaika
Wychodząc naprzeciw rewolucji energetycznej, w związku z projektem nowej ustawy OZE oferujemy także pomoc przy załatwianiu pozwoleń formalno-prawnych na budowę prywatnych elektrowni fotowoltaicznych.

Elektrownia fotowoltaiczna OZE jest dochodem pasywnym XXI wieku!!!

Zainwestuj – produkuj prąd ze słońca za darmo!!!
Zarabiaj – sprzedawaj prąd do sieci energetycznej!!!


Proces inwestycyjny elektrowni fotowoltaicznej, zwłaszcza farm słonecznych o mocy powyżej 40kW należy bezwzględnie rozpocząć od załatwienia kompletu dokumentów pozwalających na przyłączenie takiej instalacji do sieci co umożliwi odbiór i sprzedaż wyprodukowanej energii w przyszłości. Największym błędem, zwłaszcza inwestorów szukających oszczędności jest pozornie okazyjny zakup najczęściej używanych sprowadzonych z zagranicy paneli pv czy inwerterów, których nie będzie można przyłączyć do sieci,a co za tym idzie będą produkowały energię tylko na własne potrzeby właściciela bez możliwości dochodu z sprzedaży energii poprzez system dopłat zgodnie z nową ustawą OZE.


Inwestycja w elektrownię fotowoltaiczną o mocy najczęściej 100kW - 2MW wymaga od inwestora jak najszybszego zarezerwowania sobie mocy odbiorczej od zakładu energetycznego dla danej lokalizacji, z powodu coraz bardziej zmniejszających się możliwości technicznych. Pozwala to także na późniejsze uprzywilejowanie wyższym współczynnikiem korekcyjnym (wyższą dopłatą), związaną z uruchomieniem elektrowni w pierwszym roku obowiązywania dopłat OZE.

W związku z powyższym inwestorom zainteresowanym budową własnej elektrowni fotowoltaicznej przygotowujemy:

- wniosek o wydanie warunków zabudowy elektrowni fotowoltaicznej

- opracowanie wniosku o wydanie warunków przyłącza do zakładu energetycznego

-dalsze czynności aż do uzyskania ostatecznego pozwolenia budowlanego

licznik odwiedzin - 30476809        Agro Trade Service Damian Andrzejczak | mapa strony | © AGRO TRADE Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013